Projelerimiz

Yapacaklarımız

Baro başkanı seçildiğimde ekibimle yapacaklarımız;

 • 1. Avukatlık mesleğinin sosyo-ekonomik yapısının yıpratılmasına karşı duracağız.
 • 2. Yargı bağımsızlığını savunmaya devam edeceğiz.
 • 3. Hukuki yardım sisteminin işlerlik kazanmasına çalışacağız.
 • 4. CMK ve adli yardım ücretlerinin artırılmasına çalışacağız.
 • 5. Hukuki himaye sigortasının hayata geçirilmesine çalışacağız.
 • 6. Meslek mensupları için hizmet binası yapılmasına çalışacağız.
 • 7. İşsiz avukatlar için uyum büroları kuracağız.
 • 8. Bağlı çalışan avukatların ücretlerinin iyileşmesini sağlayacak ve diğer haklarını savunacağız.
 • 9. Meslek etiği konusunda çalışmalar yapacak, avukatlık mesleğini zedeleyen her tür ilkesiz tutuma karşı duracağız.
 • 10. Baronun Kadın Hakları Komisyonu öncülüğünde bir kadın merkezi kuracağız.
 • 11. Açılan hukuk fakültelerinin ve meslek kalitesinin takipçisi olacağız.
 • 12. Fakültelerde verilen hukuk eğitimlerine müdahil olacağız.
 • 13. Memleket siyasetinden bağımsız olmadığımızı bilerek temel insan haklarını savunacağız ve hukuksuz uygulamalarla mücadele edeceğiz.
 • 14. Kurumsallaşmanın meslekte etkin hale gelmesi için çaba göstereceğiz.
 • 15. Adana ve çevresine ilişkin hukuki problemlerle ilgili inceleme raporları hazırlayacak ve kamuoyunu düzenli olarak bilgilendireceğiz.
 • 16. Kentimizin talan edilmesine karşı duracağız ve yaşam alanlarımızın rant uğruna hukuksuz biçimde katledilmesine karşı tavır geliştireceğiz.
 • 17. Ülkemizdeki mülteciler konusunda çalışmalar yapacağız. Mültecilerin insanlık dışı koşullarda yaşamalarına, emek sömürüsüne maruz bırakılarak kötü şartlarda çalıştırılmalarına ve haklarının ihlal edilmesine baro olarak karşı koyacağız.
 • 18. Politik tavırlarımızı gündelik konulara göre değil, temel ideolojik tutumumuza göre belirleyeceğiz.
 • 19. Konuşmakla kalmayıp, uygulayacağız.
 • 20. Meslekten aldığımızı mesleğe vermek için stajyer avukatların sorunlarını çözme gayretinde olacağız.
 • 21. Mesleğin temel etik değerlerini, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunan ve yargılama etkinliğine gerçekten katkı sunan bir avukatlık faaliyeti için eğitimler düzenleyeceğiz.
 • 22. Temel sol değerlerden ve Cumhuriyetin kazanımlarından taviz vermeyeceğiz.
Av.Oya Tekin’i sosyal medyada da takip edin.

Ben, avukat Oya Tekin.

Meslekte geçirdiğim 25 yıl boyunca üyesi olmaktan gurur duyduğum Adana Barosu’nun, mevcut gücüne güç katmak ve bu yolda elimden gelen gayreti göstermek için baro başkanlığına adayım.