İlkelerimizle Varız

İLKELERİMİZLE VARIZ

Biz Kimiz? Neleri Savunuyoruz?

Ekibimiz, mesleki bir birlikteliğin ürünü olan ve hem Adana Barosu bünyesinde hem de Adana Barosu Demokrat Avukatlar Grubu içerisinde çalışmalarını sürdüren avukatların oluşturduğu, çağdaşlığı ve demokrasi değerlerini ilke edinmiş, birlik olmanın bir gereği olarak ortak amaçların hayata geçirilmesini hedefleyen meslektaşlarımızdan oluşmaktadır. Ekibimiz, Adana Barosu Demokrat Avukatlar Grubu’nun değerlerini savunur ve bu grubun ilkelerinin gerçek anlamda harekete geçirilmesi için mücadele eder.

Ekibimiz, Avukatlık Kanunu’nda da açıkça ifade edilen “yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil etme” amacını ve avukatlığın bir kamu hizmeti olmasının gerektirdiği adalet ve hakkaniyet ilkelerini benimser.

Ekibimiz, kadın avukatların, engelli avukatların, genç ve ücretli avukatların sorunları başta olmak üzere, meslek sorunlarının çözümünü temel amaçları arasında görmektedir. Bu çerçevede, avukatlık mesleğinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, anayasal güvence altına alınması ve avukatlık mesleğinin onur ve saygınlığının korunması için çalışmalar yapmak, alternatif çözüm önerileri ve projeler hazırlamak ve kamuoyunun bu konularda bilinçlendirilmesini sağlamak amacındadır.

Ekibimiz, emekçilerin, ötekileştirilmiş ve eşitsizliğe sürüklenmiş toplum kesimlerinin hak ve özgürlüklerinin sağlanmasından, doğanın ve çevrenin korunmasından yanadır.

Ekibimiz, savaşa karşıdır ve ölüme karşı yaşamı savunur. Bu çerçevede, her şeyden önce halkın yanında, iktidar gücünü halka karşı kullananların karşısındadır.

Ekibimiz, hukukun üstünlüğüne inanır ve Cumhuriyet değerlerine bağlıdır. Bu değerlerden asla taviz vermeyecektir.

Ekibimiz, devletin gerçek anlamda laiklik ilkesine bağlı olması gerektiğini, demokratik ve sosyal hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla yaşama geçirilmesi gerektiğini; temel hak ve özgürlükleri sınırlamaya ve hatta ortadan kaldırmaya yönelik düzenleme ve uygulamalara son verilmesi gerektiğini savunan bir anlayışa sahiptir.

Ekibimiz, din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, düşünce ve inanç farklılığına dayanan her türlü ayrımcı uygulamaya, insanlık onurunu zedeleyici her türlü kötü muameleye, yoksulluk ve eşitsizliklerin temeli olan her türlü sömürüye karşı çıkar.

Ekibimiz, hukukun insanlığın binlerce yıllık tarihsel kazanımları ışığında geliştirilmesini ve insanın özgürleşmesini savunur.

Ekibimiz, demokratiklik temeline dayalı bir toplum bilinci ile güvence altına alınmış bir hukuk sisteminin kurulmasını, başta yaşam hakkı olmak üzere temel haklara ve insanlık onuruna yönelik her türlü saldırının yok edilmesini savunur.

Ekibimiz, hem Demokrat Avukatlar Grubu’nun hem de Adana Barosu’nun ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Aksi yönde girişimlere karşı durma konusunda mücadele etmeye kararlıdır. Bu nedenle de Demokrat Avukatlar Grubu’nun baro başkanlığı için aday adayı Av. Oya Tekin’dir.

Av.Oya Tekin’i sosyal medyada da takip edin.

Ben, avukat Oya Tekin.

Meslekte geçirdiğim 25 yıl boyunca üyesi olmaktan gurur duyduğum Adana Barosu’nun, mevcut gücüne güç katmak ve bu yolda elimden gelen gayreti göstermek için baro başkanlığına adayım.